2020-06-18 11:02Pressmeddelande

Sida och Danida stödjer WaterAids coronainsats i Burkina Faso med 14 miljoner kronor

null

Sida och Danida stödjer WaterAids insats i Burkina Faso för att bekämpa spridningen av coronaviruset med närmare 14 miljoner kronor. Sida stödjer WaterAid med 8 miljoner kronor medan Danidas stöd uppgår till 5,9 miljoner kronor.

Coronaviruset fortsätter att sprida sig över världen, och WHO har varnat för att fattiga länder med svaga sjukhussystem och bristande möjlighet till hygien riskerar att drabbas extremt hårt. I det västafrikanska landet Burkina Faso saknar idag omkring fem miljoner människor tillgång till rent vatten och över 17 miljoner har inte möjlighet att tvätta händerna med vatten och tvål. Det gör landet väldigt sårbart för smittsamma sjukdomar som covid-19.

Som stöd till WaterAids insats mot covid-19 i Burkina Faso går nu Sida och Danida (som ansvarar för Danmarks utvecklingsbistånd) in med 13,9 miljoner kronor i särskild finansiering. Det extra stödet från Sida och Danida riktar sig till att öka kunskapen om hygien med fokus på att nå särskilt sårbara och diskriminerade grupper som kvinnor, personer med funktionsnedsättning och etniska minoriteter. Genom finansieringen kommer WaterAid även kunna förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på sjukhus, skolor och fängelser genom att bygga och reparera vattensystem samt distribuera tvål och andra hygienprodukter.

Utöver de direkta insatserna kommer stödet från Sida och Danida även användas till att förbättra lokala myndigheters kapacitet och möjlighet att långsiktigt öka tillgången till rent vatten, sanitet och hygien. Finansieringen från Sida och Danida syftar därmed inte bara till att tillfälligt stötta samhällen att skydda sig mot covid-19 utan kommer även bidra till hållbar utveckling, bättre hälsa och minskad fattigdom.

Avtalet om det nya stödet skrevs på och presenterades av Mia Rimby, Chargé d’affaires på Sveriges ambassad i Burkina Faso, och Steen Sonne Andersen, Danmarks ambassadör i Burkina Faso, under ett event i huvudstaden Ouagadougou.

Eric Mamboue, landschef för WaterAid Burkina Faso, kommenterar:

– Den extra finansieringen från Sida och Danida är extremt välkommen. Förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för att minska spridningen av coronaviruset, men också för hållbar utveckling och för att bekämpa exempelvis mödra- och barnadödlighet. Finansieringen från Sverige och Danmark kommer göra stor skillnad både i våra akutinsatser för att minska spridningen av coronaviruset, och i vårt arbete för hållbar utveckling och långsiktig motståndskraft mot framtida epidemier, säger Eric Mamboue.

WaterAid driver sedan 2018 ett program i Burkina Faso finansierat av Sida och Danida. Genom programmet förbättras tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i samhällen, på skolor och på sjukhus, och lokala myndigheter och kvinnogrupper stöttas att på lång sikt kunna driva verksamheten framåt för hållbara resultat.

WaterAids respons på coronapandemin

Rent vatten och möjlighet till god hygien, att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten, är första skyddet mot att smittas av covid-19. Men idag saknar tre miljarder människor möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, 785 miljoner saknar rent vatten och 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i låginkomstländer saknar rent vatten.

WaterAid arbetar nu globalt för att nå ut med hygienbudskap, öka möjligheten till god hygien genom vatten och tvål i de mest sårbara samhällena, samt trycka på för att länder och globala satsningar ska prioritera vatten och hygien i insatser för att bekämpa covid-19.

Sedan tidigare stödjer Sida WaterAids arbete för att minska spridningen av coronaviruset i Bangladesh: https://www.wateraid.org/se/blog/sida-stodjer-wateraids-insats-mot-coronaviruset-i-bangladesh-med-fem-miljoner-kronor

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön