2015-09-17 14:29Pressmeddelande

​Stefan Löfven delar scen med internationella världsstjärnor i New York och pratar vatten, sanitet och hygien

null

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen hoppas att Stefan Löfvens deltagande är en signal om ett ökat svenskt stöd för allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Lördagen den 26 september ska Stefan Löfven delta på en musikfestivalen i Central Park i samband med att FN:s medlemsländer träffas för att skriva under de nya hållbara utvecklingsmålen som ska ersätta millenniemålen.

Stefan Löfven kommer att dela scen med bland andra superstjärnan Beyoncé och Coldplay och prata just om vattens och sanitets koppling till jämställdhet.

– Det är oerhört glädjande att se den svenska regeringens starka engagemang för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien. Dessa frågor är ju absolut avgörande för jämställdhet och för kvinnors hälsa och säkerhet. Undertecknandet av de nya globala hållbarhetsmålen är en historisk händelse. Mål 6 om universell tillgång till just vatten och sanitet innebär att om femton år kan för första gången alla människor överallt ha tillgång detta mest basala, säger WaterAid Sverigs generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Framsteg har gjorts under de senaste åren, speciellt inom vatten men mycket arbete återstår dock fortfarande. Idag saknar 2,4 miljarder människor i världen toalett, och 650 miljoner människor har fortfarande inte tillgång till rent vatten. Sveriges starka engagemang behövs och vi hoppas att statsministerns framträdande är en signal om ett ökat svenskt stöd för dessa frågor som resulterar i konkreta förstärkta åtaganden kring vatten, sanitet och hygien i den svenska feministiska utvecklingspolitiken, tillägger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid är en global organisation som envetet sedan starten 1981 arbetat för alla människors rätt till rent vatten och sanitet. Organisationen har de tre senaste åren varit aktiv i de processer, konsultationer och förhandlingar som rör de nya globala hållbara utvecklingsmålen, här i Sverige, internationellt samt i de 37 länder i framför allt Afrika och Asien som WaterAid arbetar i. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 23 miljoner människor rent vatten och över 21 miljoner människor har fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön