2017-08-29 07:54Pressmeddelande

Storföretag måste ta mer ansvar för leverantörskedjan – enligt ny rapport

null

Sedan världens ledare 2015 skrev på de nya globala målen för hållbar utveckling har många storföretag ökat sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande, och generellt ligger svenska företag i framkant med att integrera hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Men enligt en ny rapport från organisationen WaterAid finns det stora möjligheter till förbättring, särskilt i företags leverantörskedjor.

Enligt en undersökning från konsultbolaget EY rapporterar hela 70 procent av svenska storföretag mot de hållbara utvecklingsmålen. Det är mycket positivt, och visar att svenska företag verkligen tagit till sig målen och förstår vilken roll de kan spela för global utveckling.

Dock finns det stor förbättringspotential inom flera områden, framförallt när det kommer till vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan, det visar den nya rapporten ”Corporate engagement on water supply, sanitation, and hygiene”, som tagit fram av WaterAid tillsammans med Water Witness International och andra partners. Ladda ner hela rapporten här.

Ökat ansvarstagande kan få stor påverkan

Idag uppskattas att var femte arbetare i världen, ungefär 1,5 miljarder människor, jobbar i globala leverantörskedjor, och majoriteten av dem finns i utvecklingsländer där bristen på rent vatten och toaletter är som allra mest akut. Ökat ansvarstagande av storföretag för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan har alltså stor potential att nå väldigt många människor i särskilt utsatta områden.

Utöver effekten på global utveckling visar rapporten att ökat ansvarstagande också är smart företagande som gynnar verksamheten. I rapporten framgår att många företag upplever press att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan, både från investerare och kunder. Samtidigt finns det ekonomiska drivkrafter för att satsa på rent vatten, sanitet och hygien. Det uppskattas att varje satsad krona på rent vatten och sanitet ger fyra kronor tillbaka till samhället genom bättre hälsa och ökad produktivitet.

Christian Lannerberth, WaterAid Sveriges expert på företagssamarbeten, kommenterar:

– Vi upplever i våra kontakter med företag att det finns en stark vilja till förbättring när det kommer till vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan, vilket rapporten också visar. Men det är svårt för företagen att ensamma genomföra de nödvändiga åtgärderna. Det behövs globala samarbeten och tydligare riktlinjer för hur de ska arbete, säger Christian Lannerberth.

Vad behöver företag göra för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan:

  • Bidra till ökad kunskap om konsekvenserna av tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan genom att erbjuda tillfällen för forskning och informationsinsamling.
  • Uppdatera sin leverantörskod för standarder inom vatten, sanitet och hygien i leverantörskedjan.
  • Skriva under och genomföra WBCSD Pledge for safe WASH at the Workplace, som innebär att företag åtar sig att anställda ska ha tillgång till rent vatten och sanitet på arbetsplatsen.

Om rapporten

Rapporten ”Corporate engagement on water supply, sanitation, and hygiene” har tagits fram av WaterAid, CEO Water Mandate och World Business Council for Sustainable Development. Water Witness International var med och utvecklade materialet. Rapporten presenteras av WaterAid under Världsvattenveckan i Stockholm.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön