2023-10-12 13:04Pressmeddelande

Svensk statssekreterare på blixtvisit hos WaterAid i Bangladesh

Statssekreterare Diana Janse och Alexandra Berg von Linde, Sveriges ambassadör i Bangladesh, besöker Mohakhali Model High School.Statssekreterare Diana Janse och Alexandra Berg von Linde, Sveriges ambassadör i Bangladesh, besöker Mohakhali Model High School.

Statssekreteraren Diana Janse besökte flera av de gemensamma projekt som WaterAid och Sida driver i Bangladesh. Bland annat en skola där rent vatten och säkra toaletter bidragit till att minska flickornas frånvaro.

Måndagen den 9 oktober anlände Diana Janse, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, till Bangladesh huvudstad Dhaka. Tillsammans med Alexandra Berg von Linde, Sveriges ambassadör i Dhaka, besökte hon flera av WaterAids projekt. I många år har WaterAids projekt i Bangladesh fått finansiellt stöd från Sida. Nu har samarbetet gått in i en andra fas med målet att nå 9,7 miljoner människor, och säkerställa att människor som bor i områden med låga inkomster får bättre tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Statssekreterare Diana Janse besökte Mohakhali Model High School där WaterAid har sett till att det finns en säker tillgång på rent vatten, flick- och pojktoaletter och funktionsanpassade toaletter. Merparten av skolans elever kommer från områden med hög fattigdom. WaterAid har utbildat eleverna om hygien och de säkra toaletterna har bidragit till att minska flickors frånvaro.

Senare under dagen besökte tjänstemännen Ershadnagar, ett fattigt område där WaterAid har skapat en inkluderande anläggning för att hjälpa människor med särskilda behov. Anläggningen består av moderna toaletter som är anpassade för de med särskilda behov, där finns också nödvändig information om hygien. Det här innebär hjälp för bland annat personer med syn-, hörsel- och fysiska funktionsnedsättningar. Allt sköts av personer som utbildats genom WaterAids och Sveriges projekt WASH4UP, WASH for Urban Poor. Tack vare anläggning har spridningen av sjukdomar minskat och på så sätt har ekonomin förbättrats för många i området, eftersom sjukfrånvaron minskat. WASH4UP-projektet har också bidragit till att göra området mer inkluderande då fler får möjligheten att ta del av rent vatten och fungerande toaletter.

”När människor har rent vatten i hushåll, i skolor, i vårdmiljöer och på arbetsplatsen får det enorma effekter. Svenskt bistånd som går till de mest utsatta områdena bidrar att förbättra hälsa, minska fattigdom och öka jämställdhet”, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige.

Hasin Jahan, landprogramchef för WaterAid Bangladesh, var med vid besöket. Hon ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Sverige, både med en myndighet som Sida och med svenska företag. Alla aktörer behövs för att  uppnå SDG6, FN:s globala mål som går ut på att alla ska ha rent vatten och sanitet.

"Det är ett enormt uppdrag men vi tror att vårt partnerskap med Sverige kan bidra till en rad positiva effekter. Bland annat kan vi se till att arbetet med att nå SDG6 utgår från ett jämställdhetsperspektiv. Stödet är också viktigt i arbetet för bättre biologisk mångfald och miljö, samt när det kommer till att hitta lösningar på problem som antibiotikaresistens", säger Hasin Jahan, landprogramchef för WaterAid Bangladesh.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.