2017-05-11 07:53Pressmeddelande

Tidigare minister tar över som ordförande för WaterAid Sverige

null

Den tidigare högskole- och forskningsministern Tobias Krantz tar över som ordförande för WaterAid Sverige. Han ersätter Christina Jutterström som har haft uppdraget sedan 2014.

Tobias Krantz om uppdraget som ordförande för WaterAid Sverige

– Jag har hela mitt vuxna liv arbetat med forskning, innovation och politik. Mitt engagemang inom dessa områden har alltid drivits av viljan att förbättra och utveckla. Nu kommer jag till en organisation som jobbar med att förbättra tillgången till rent vatten och därmed utveckla samhällen och länder. Utan rent vatten kan inte barn gå i skolan, människor ta sig ur fattigdom eller företag blomstra. Det är en av vår tids viktigaste frågor, säger Tobias Krantz.

Om Tobias Krantz

Tobias Krantz kommer från Jönköping och arbetar sedan 2011 som chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv. 2009 – 2010 var Tobias högskole- och forskningsminister, och mellan åren 2002 till 2009 riksdagsledamot för Folkpartiet (numera Liberalerna). Tobias har också doktorerat i statskunskap vid Uppsala universitet.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om Tobias Krantz som ordförande:

– Med sin erfarenhet från politiken, näringslivet och forskarvärlden har Tobias den breda erfarenhet som behövs för att kunna leda WaterAid Sverige. För att vi ska kunna nå alla människor överallt med rent vatten krävs samarbeten mellan organisationer, forskning, politiker och näringsliv, och i Tobias sammanfaller allt detta i en person, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Avgående ordföranden Christina Jutterström om uppdraget:

– Det är alltid lite vemodigt att lämna ett uppdrag som man brinner för. Att få bidra till att allt fler får rent vatten är ju basen för all utveckling. Men det känns tryggt att lämna över ordförandeklubban till en så kompetent person som Tobias. Jag är övertygad om att han kommer bidra med viktig kunskap till WaterAid både i Sverige och internationellt, säger Christina Jutterström.

Om WaterAid Sveriges styrelse

WaterAid Sverige leds av en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsens ordförande representerar också WaterAid Sverige i federationen WaterAid international som samordnar WaterAids globala arbete. I WaterAid Sveriges styrelse sitter förutom den nya ordföranden Tobias Krantz också Ulla Grönlund, Torgny Holmgren, Christina Knight, Mikael Medelberg, Lars-Erik Liljelund, Johan Kuylenstierna, Lisa Sennerby Forsse och Pär Larshans.

Hallå där Tobias Krantz, ny ordförande för WaterAid.

Du ersätter Christina Jutterström som ordförande för WaterAid Sverige, ett uppdrag som även Jan Eliasson och Peter Örn har haft. Stora skor att fylla?

Det är ett mycket hedersamt och viktigt uppdrag som jag har anförtrotts, och namnen på de som har haft posten före mig förpliktigar. Jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till det förtroende som styrelsen har visat mig.

Du har stor erfarenhet från politiken, forskarvärlden och näringslivet, men vad vet du egentligen om vatten?

Vatten är både bildligt och bokstavligen ursprunget till allt liv och därför är tillgång till rent vatten en av de viktigaste globala frågorna just nu. Det sker varje dag och varje år framsteg men mer behöver göras om alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten. Där gör WaterAid en mycket viktig insats.

Hur ofta reflekterar du över hur viktigt det är att ha en toalett?

Alltför sällan. Många av oss i Sverige tar sanitet och fungerande avloppssystem för givet. Men historiskt har det inte varit en självklarhet ens i Sverige. När sanitet och fungerande avloppssystem finns på plats leder det till stora förbättringar i människors levnadsförhållanden.

Vad ser du mest fram emot med att bli ordförande för WaterAid?

WaterAid Sverige befinner sig just nu i en expansiv fas när det gäller både verksamhet och organisation. Jag ser fram emot att få vara med och ta organisationen till nästa nivå. Vi kommer att jobba strategiskt och långsiktigt för att bidra till att alla människor får tillgång till rent vatten och toaletter.

Vilka kunskaper och erfarenheter tror du kommer bli viktigast för dig som ordförande för WaterAid?

Jag har erfarenhet av ledarskap från en rad olika samhällssfärer – politik, akademi och näringsliv. Men viktigast av allt är den energi och det engagemang jag känner. Jag är ordentligt taggad för detta uppdrag. Det ska bli väldigt spännande och inspirerande.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön