2024-01-03 06:00Pressmeddelande

Tillgång till rent vatten stärker kvinnors egenmakt

2019 installerade WaterAid en vattenanläggning i
Kadakathi, Bangladesh. Den sköts av ett team med tio kvinnor, Gita Roy är en av dem.2019 installerade WaterAid en vattenanläggning i Kadakathi, Bangladesh. Den sköts av ett team med tio kvinnor, Gita Roy, sitter längst fram i bild, är en av dem.

Bristen på rent vatten, sanitet och hygien kan leda till ökade hälsorisker, våld och obetalt arbete för kvinnor och flickor. Det visar en ny rapport från WaterAid. För att förändra det krävs investeringar i vatten, toaletter och hygien. Investeringar som leder till att minska kvinnors obetalda arbete och förbättra flickors tillgång till utbildning, skapar möjligheter för ekonomisk egenmakt.

I en ny rapport, Water, Sanitaion, and Hygiene and Women's Economic Empowerment, har WaterAid sammanställt och analyserat resultaten från hundratals studier gjorda av bland andra WHO, FN, OECD och UNICEF. Studierna handlar om hur flickor och kvinnor på olika sätt påverkas när samhällen saknar tillgång till rent vatten, bra toaletter och god hygien. Resultaten visar att kvinnor löper större hälsorisker och större risker att utsättas för olika former av våld i dessa samhällen. Dessutom behöver kvinnor och flickor lägga enorma mängder obetald tid på att hämta vatten, sköta hem och vårdarbete, något som drabbar den ekonomiska egenmakten. Kvinnors ekonomiska egenmakt är en mänsklig rättighet och ett måste för att möjliggöra social rättvisa, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Genom utbildning och arbete förbättras kvinnors ekonomiska självständighet drastiskt, vilket skapar bra förutsättningar för att de ska kunna kontrollera sina egna liv.

"I den här rapporten, som sammanställer över hundra studier och forskning från hela världen, blir det tydligt hur avgörande investeringar i rent vatten och sanitet är för att möjliggöra kvinnors ekonomiska utveckling. Det är ett tydligt underlag till beslutsfattare och givare som visar vad som konkret behöver göras för att kvinnors egenmakt ska bli verklighet", säger Martina Nee, policyrådgivare jämställdhet WaterAid och författare till rapporten.

För att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt krävs tillförlitligt och prisvärt vatten och fungerande sanitet. Att investera i vatten, sanitet och hygien är avgörande för att minska kvinnors obetalda arbete och därmed frigöra tid för inkomstgenererande sysslor. 

Läs mer om rapporten här: https://www.wateraid.org/se/blog/ny-rapport-om-kvinnors-egenmakt

För frågor samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta Mattias Dellert, pressekreterare WaterAid: mattias.dellert@wateraid.se eller +46-(0)73-588 97 52Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert