2020-06-17 09:00Pressmeddelande

Tre nya styrelseledamöter till WaterAid

null

I början av juni tillträdde Cecilia Hermansson, Sara Haasmark och Pär Dalhielm i WaterAid Sveriges styrelse. De nya ledamöterna bidrar med bred kompetens inom vattensektorn, ekonomi och hållbarhet. Samtliga är invalda på två år.

Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson är ekonom och forskar inom fastighet och finans på Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är också verksam i styrelser såsom Folksam Liv, Creades och HUI Research. Tidigare var Cecilia chefsekonom på Swedbank och hon har också arbetat inom Finansdepartementet och Sida, inklusive en treårig tjänstgöring på ambassaden i Nairobi.

– Under min tid inom biståndet insåg jag vilken betydelse rent vatten och sanitet har för fattigdomsbekämpning, hälsa och jämställdhet. Jag ser fram emot att få bidra till WaterAids arbete att samla samhällets gemensamma krafter för att ytterligare stärka global vattenförsörjning, hållbarhet och människors välfärd, säger Cecilia Hermansson.

Sara Haasmark

Sara Haasmark är hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter och har en bakgrund som VD på Samhällsbyggarna, och som hållbarhetschef på Fastighetsägarna Stockholm. Hon har arbetat i fastighetsbranschen med byggprojektledning och fastighetsutveckling sedan 2000. Sara har en civilingenjörsexamen från KTH inom lantmäteri, bygg och fastighetsteknik och läste sin master på engelska inom environmental engineering & sustainable infrastructure.

– Jag är mycket intresserad av och engagerad i hållbarhetsfrågor och tänker att allt hänger ihop. Hållbarhetsfrågor är globala och vi behöver känna oss trygga för att kunna utvecklas och bidra till det hållbara samhället. Därför tycker jag att WaterAids arbete är så oerhört viktigt och nödvändigt, säger Sara Haasmark.

Pär Dalhielm

Pär Dalhielm är VD på Svenskt Vatten, en bransch- och expertorganisation som representerar alla kommuner och VA-organisationer i Sverige. De senaste 16 åren har han ägnat sig åt olika former av samhälls- och miljöfrågor i ledande befattning. Med bakgrund från såväl statlig, regional som lokal nivå är han väl förtrogen med beslutsfattande på olika nivåer, till exempel som ledamot i Generalförsamlingen för de europeiska vattenorganisationerna (EurEau).

– Möjligheten att engagera mig i WaterAid är verkligen något jag ser fram emot. Ett oerhört fint och viktigt uppdrag. Tillsammans med styrelsen, medarbetare och partners hoppas jag kunna bidra till en bättre värld både för individer och för samhällen, säger Pär Dalhielm.

Tobias Krantz, styrelseordförande för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Med tanke på coronapandemin är WaterAids arbete mer relevant än någonsin. 3 miljarder människor saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och nästan hälften av alla sjukhus i fattiga länder saknar tillgång till rent vatten. Med våra nya styrelsemedlemmar får vi in tre personer med stor kompetens och breda kontaktnät, vilket verkligen kommer bidra till WaterAids livsviktiga arbete, både nu direkt och i framtiden, säger Tobias Krantz.

Om WaterAids styrelse

WaterAid Sverige leds av en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsens ordförande representerar också WaterAid Sverige i federationen WaterAid international som samordnar organisationens globala arbete. Förutom de nya styrelseledamöterna sitter i WaterAid Sveriges styrelse ordförande Tobias Krantz, Parul Sharma, Mikael Medelberg, Suad Ali, Viktoria Bergman, Anna-Jeanette Larnelius Löw och Staffan Hansén. WaterAid Sveriges första styrelseordförande var Jan Eliasson.

Avgående styrelseledamöter i juni 2020 är Ulla Grönlund, Pär Larshans och Lars-Erik Liljelund.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön