2019-06-05 13:20Pressmeddelande

Trump bygger murar mot kvinnors hälsa - varnar WaterAid med ny rapport

null

Under Women Deliver, världens största konferens om jämställdhet och hälsa, släpper WaterAid rapporten ”A Shared Agenda” som visar varför förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är avgörande för jämställdhet och kvinnors hälsa. Organisationen varnar också för att Trumps Global Gag Rule får förödande konsekvenser för kvinnors liv och hälsa.

Idag saknar 844 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten och 2,3 miljarder saknar tillgång till sanitet. I en ny rapport varnar WaterAid för att kvinnor är extra utsatta när det saknas rent vatten, sanitet och hygien, och uppmanar världens länder att satsa mer på denna helt avgörande fråga för jämställdhet.

I rapporten som tagits fram i samarbete med flera andra organisationer lyfter WaterAid särskilt varför vatten, sanitet och hygien är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Idag är komplikationer vid graviditet eller förlossning en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i reproduktiv ålder, och en orsak till det är att 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten.

I samband med att rapporten släpps under Women Deliver varnar WaterAid för att Donald Trumps så kallade Global Gag Rule, som innebär att hälsobistånd inte får gå till organisationer som på något sätt har kopplingar till abortfrågan, får förödande konsekvenser för kvinnors hälsa och arbetet för en jämställd värld.

Martina Nee, Program Manager på WaterAid Sverige och medförfattare till rapporten, kommenterar:

– Rapporten ”A Shared Agenda” visar varför det är så oerhört viktigt med fördjupat samarbete mellan aktörer som arbetar med vatten, sanitet och hygien och aktörer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Trumps Global Gag Rule går helt emot det och riskerar att bygga murar istället för broar mellan dessa aktörer. Konsekvensen blir att kvinnor i världens fattigaste samhällen dör i samband med förlossningar, av osäkra aborter och i sjukdomar som hade kunnat undvikas, säger Martina Nee.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Sverige är på många sätt ett föregångsland i världen när det kommer till att driva sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket inte minst visade sig i det tydliga ställningstagandet mot Global Gag Rule. Sidas hälsoarbete och Sveriges arbete genom den feministiska utrikespolitiken, som stödjer integrering av vatten, sanitet och hygien i samband med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är mycket viktigt för det fortsatta arbetet för en jämställd värld, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om Trumps Global Gag Rule

Trumps Global Gag Rule från 2017 är en presidentpolicy som begränsar hur organisationer får arbeta om de ska ha möjlighet att få finansiering från USA:s hälso- och sjukvårdsbistånd. Policyn innebär ett stopp för stöd till organisationer som på något sätt arbetar med abortfrågan, eller finansierar organisationer som arbetar med abortfrågan. Policyn innefattar att organisationer som tar emot amerikanskt bistånd inte får arbeta med abortfrågan med egna medel eller med medel från andra biståndsgivare. Det innebär att även insatser som inte är direkt kopplade till abort, exempelvis förbättrad tillgång till vatten på sjukhus, familjeplanering eller hygienutbildning påverkas av policyn. 

Läs mer om Global Gag Rule här

Om rapporten

Under Women Deliver släpper WaterAid rapporten ”A Shared Agenda: Exploring the links between water, sanitation, hygiene, and sexual, reproductive health and rights in sustainable development”. Rapporten lyfter hur brist på rent vatten, sanitet och hygien (WASH) försvårar kvinnors möjlighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I rapporten beskrivs också hur arbetet för förbättrad tillgång till WASH, och arbetet med SRHR, kan och måste integreras för global hälsa och jämställdhet. I rapporten uppmanar WaterAid regeringar och myndigheter att integrera nationella strategier för WASH och SRHR.

Statistik och fakta ur rapporten:

  • Komplikationer vid graviditet eller förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i reproduktiv ålder
  • Varje år genomförs ungefär 25 miljoner osäkra aborter
  • I låginkomstländer saknar 45 procent av sjukvårdsanläggningarna rent vatten
  • 844 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten
  • I utvecklingsländer har 45 miljoner kvinnor otillräcklig eller ingen tillgång till prenatal vård
  • Globalt saknar ungefär var sjätte sjukvårdsanläggning faciliteter för att tvätta händerna

Läs hela rapporten här

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön