2020-03-25 14:45Pressmeddelande

Vagabond Shoemakers bidrar med 200 000 kronor till WaterAids arbete för att bekämpa spridningen av coronaviruset

null

WaterAid genomför storskaliga hygieninsatser i länderna där de arbetar för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Ett av de företag som bidrar är Vagabond Shoemakers som nu stödjer WaterAids arbete med 200 000 kronor.

Coronaviruset sprider sig över världen och nya fall rapporteras dagligen från flera länder där WaterAid arbetar. Idag saknar 3 miljarder människor möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, trots att det är det första och mest effektiva skyddet mot smittspridning. Dessutom saknar nästan varannan sjukvårdsanläggning (45 procent) i låginkomstländer tillgång till rent vatten.

Det gör dessa länder extremt sårbara för coronaviruset. WaterAid genomför nu stora hygieninsatser i alla länder där organisationen har verksamhet. Insatserna syftar till att nå ut med hygienbudskap och förbättra människors möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. Insatserna är kritiska för att minska smittspridningen i de mest sårbara länderna.

Vagabond Shoemakers bidrar nu med 200 000 kronor till WaterAid insatser för att bekämpa coronaviruset.

Anna Fahle Björcke, kommunikationschef på Vagabond Shoemakers, kommenterar:

– Det är en drivkraft för oss att ha möjlighet att stötta organisationer som gör fantastiska insatser relaterade till vår verksamhet och för alla oss över 500 personer som jobbar för Vagabond runt om i världen. Coronavirusets framfart påverkar oss alla enormt, så just nu vill vi rikta in oss på de områden som redan är kritiska. Rent vatten är ett av dessa kritiska områden, säger Anna Fahle Björcke.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige, kommenterar:

– WaterAid har i decennier arbetet i några av världens fattigaste samhälle med att förbättra människors tillgång till rent vatten och möjlighet till hygien. Så vi har både kapaciteten och kunskapen för att i flera länder kunna agera snabbt och kraftfullt för att i stor skala nå ut med hygienbudskap och mildra smittspridningen av coronaviruset. Men för att kunna göra det behöver vi finansiering till dessa insatser. Därför är vi väldigt tacksamma för Vagabonds stöd som verkligen kommer göra skillnad, och vi hoppas att fler följer i deras spår, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Vill ditt företag också bidra till WaterAid insatser för att bekämpa coronaviruset? Här finns mer information om hur det går till: https://www.wateraid.org/se/donate/hygien-och-corona-foretag

För mer information kontakta:

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön