2013-05-17 10:17Pressmeddelande

Världen kommer att missa sanitetsmålet - 2,4 miljarder kommer fortfarande sakna tillgång till toaletter år 2015

null

I veckan släppte Världshälsoorganisationen WHO och UNICEFs  Joint Monitoring Programme (JMP) rapporten  ”Progress on Sanitation and Drinking Water 2013 Update”. Rapporten visar utvecklingen vad gäller tillgången till sanitet och dricksvatten världen över. Det betonas att även om vissa framsteg har gjorts när det gäller vatten och sanitet, kommer världen att missa den målsättning kring sanitet som finns i Millenniemål 7.

  • 2,4 miljarder människor kommer fortfarande att sakna tillgång till förbättrad sanitet år 2015 – målsättningen i Millenniemålet kommer därför att missas med en halv miljard människor.
  • Nästan 1 av 3 människor saknar tillgång till sanitet.
  • Nästan 8 miljoner fler saknade tillgång till sanitet år 2011 än år 2010.
  • Antalet som saknar tillgång till rent dricksvatten globalt har minskat med 16,3 miljoner och är nu 768 miljoner människor globalt.
  • WaterAid arbetar för att alla, överallt, ska ha tillgång till vatten, sanitet och hygien år 2030.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid, säger:

"De nya siffror visar tyvärr att vi fortsätter att gå bakåt när det gäller sanitet. År 2011 saknade nästan 8 miljoner fler människor tillgång till säkra toaletter än året innan. Siffrorna för Afrika söder om Sahara är särskilt oroande, där ökade antalet som saknar sanitet med 13,7 miljoner till att nu uppgå till över 610 miljoner människor med förödande konsekvenser för människor, samhällen och länder som resultat.”

JMP rapporten föreslår nya målsättningar för att uppnå allmän tillgång till vatten, sanitet och hygien att överväga i arbetet med den globala utvecklingsagenda som kommer efter att Millenniemålen löper ut 2015. Målen inkluderar:

  # att öppen avföring elimineras till 2025.

  # att alla ska ha tillgång till grundläggande vattenförsörjning år 2030.

  # att alla använder toaletter i sina hem år 2040.

  # att dricksvatten, sanitets och hygientjänster tillhandahålls på ett prisvärt och hållbart sätt.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid;
"WaterAid välkomnar JMPs förslag för målsättningar för att säkerställa att allmän tillgång till vatten, sanitet och hygien uppnås efter 2015. Men givet det lidande den globala krisen orsakar så anser vi dock att det finns anledning att vara ännu mer ambitiös och uppmanar Sveriges regering och internationella ledare att se till att Alla, överallt har tillgång till vatten, sanitet och hygien år 2030. I ett läge där 1 av 3 globalt saknar tillgång till toaletter, där 2000 barn dör dagligen av diarré, kan världens fattiga inte vänta ytterligare tre decennier på förändring."

###


Ladda ner hela rapporten här.

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön