2016-11-18 08:22Pressmeddelande

Världens städer svämmar över av bajs – här är det allra värst

null

Världen blir mer och mer urbaniserad och idag bor en majoritet av jordens befolkning i städer. Men många av de nya stadsborna tvingas leva i områden utan toaletter och fungerande avloppsystem med konsekvensen att flera av världens städer idag svämmar över av avföring. Värst är situationen i Indien där 157 miljoner stadsbor saknar toalett, det avslöjas i WaterAids nya rapport om toalettsituationen i världen.

Inför Världstoalettdagen den 19 november släpper WaterAid globalt rapporten ”Overflowing Cities” som undersöker den sanitära situationen i världens städer. Rapporten avslöjar att över 700 miljoner stadsbor globalt lever utan tillräcklig sanitet, och ungefär 100 miljoner tvingas uträtta sina behov utomhus på vägar, i diken, mellan hus eller i plastpåsar.

Enligt rapporten är situationen värst i Indien där 157 miljoner stadsbor saknar toalett, och 41 miljoner uträttar sina behov utomhus, ofta i tätbebyggda och överbefolkade slumområden. Problemet i Indien är så stort att om all avföring som släpps ut på gatorna under en dag samlades skulle det räcka till att fylla åtta olympiska simbassänger, eller 16 jumbojets, med bajs. Och den snabba urbaniseringen i Indien gör att problemet bara växer för varje år som går.

Läs hela rapporten här

Här får du tillgång till vårt starka bildgalleri om urban sanitet

900 barn dör varje dag

Den bristande saniteten i många av världens städer är inte bara obehaglig för invånarna utan också direkt hälsofarlig. Ett gram avföring kan innehålla upp till 10 miljoner virus och en miljon bakterier, och om inte avföringen hanteras på ett sanitärt sätt sprider sig sjukdomar snabbt. Globalt dör nästan 900 barn varje dag i diarrésjukdomar orsakade av brist på toaletter, rent vatten och hygien, och diarrésjukdomar är också en av huvudorsakerna till undernäringen i världen.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Många länder har totalt misslyckats med att förbättra den urbana saniteten med konsekvensen att flera av världens städer idag svämmar över av avföring. Det är en ohållbar situation som hotar hälsan för alla människor. Globalt behövs därför stora satsningar på urban sanitet, och framförallt måste situationen förbättras för de människor som lever i fattigdom i så kallade slumområden där toaletter är en bristvara.

Med rapporten uppmanar WaterAid till att:

  • Alla människor som bor i städer, inklusive invånarna i så kallade slumområden, måste få tillgång till toaletter.
  • Stater och biståndsgivare måste satsa mer resurser på att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien för stadsbor som lever i fattigdom och i utsatta områden.
  • Alla aktörer i sanitetskedjan måste inkluderas och insatser samordnas, vilket innefattar stater, stadsplanerare, organisationer, privata aktörer och vanliga invånare.
  • Sanitetsarbetare måste få den respekt de förtjänar, vilket innebär bra arbetsförhållanden och hyggligt betalt. Dessa sanitetsarbetare är helt avgörande för att städer ska vara hållbara.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Över 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön