2022-11-18 08:45Pressmeddelande

Världstoalettdagen: 370 års väntan på en toalett?

Elever framför en ny toalett i Dhaka, Bangladesh, 2021. WaterAid installerade bland annat nya toaletter, kranar med säkert dricksvatten och stationer för menshygien. Bild: WaterAid/ Drik/ Tapash Paul.Elever framför en ny toalett i Dhaka, Bangladesh, 2021. WaterAid installerade bland annat nya toaletter, kranar med säkert dricksvatten och stationer för menshygien. Bild: WaterAid/ Drik/ Tapash Paul.

Imorgon den 19 november är det Världstoalettdagen. Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet saknar idag 1,7 miljarder människor en ordentlig toalett. Detta får allvarliga konsekvenser för människors hälsa och världens utveckling. Det globala målet är att alla ska ha tillgång till en toalett år 2030, men i dagens takt kan vissa länder få vänta nästan 400 år.

Idag uträttar ungefär 494 miljoner människor sina behov utomhus, till exempel i diken, på fält eller vid järnvägsspår. När avföring inte tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten. Det är ett barn varannan minut.

WaterAid har analyserat siffror som visar att det i genomsnitt kommer att dröja 136 år innan alla människor i Afrika har tillgång till en ordentlig toalett. Baserat på nuvarande takt kommer alla i Burkina Faso ha toaletter först om 204 år. I Etiopien väntas det dröja 323 år och i Liberia kommer det inte ens att finnas tillgång till grundläggande sanitet förrän 2392 – alltså om 370 år.

– Sverige och andra länder har satt upp globala mål som ska nås till 2030. Ett mål är att alla ska ha tillgång till toaletter. Nu ser det ut som att vi missar målet inte med bara några år, utan snarare med några hundra år för vissa länder. Det visar hur underprioriterat detta område är, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Simonda Ndaboi, 18, framför toaletterna för flickor på Lipumpu Secondary School, Mwandi District, Zambia, februari 2022. Bild: WaterAid/ Chileshe Chanda.

Simonda Ndaboi, 18, framför toaletterna för flickor på Lipumpu Secondary School, Mwandi District, Zambia, februari 2022. Bild: WaterAid/ Chileshe Chanda.

Siffrorna tar inte hänsyn till klimatförändringarnas effekter, vilka kan leda till att situationen förvärras ytterligare i vissa länder. En ny studie av WaterAid i Mocambique visar att antalet människor som använde ”förbättrade sanitetsanläggningar” dubblerades mellan 2000–2014. Men sedan dess har siffran sjunkit från 28 % till 19 %, till stor del på grund av att infrastrukturen förstörts av cykloner och översvämningar.

Samtidigt saknar låg- och medelinkomstländer ekonomiska resurser att satsa på sanitet. Enligt WHO har endast 22 % av alla medelinkomstländer möjlighet att finansiera sina befintliga planer för sanitet och toaletter. För låginkomstländer är siffran så låg som 15 %. Parallellt har det globala biståndet minskat med över en femtedel sedan 2020. I Sverige har biståndet till vatten, sanitet och hygien legat på en och samma nivå under ett decennium.

Bland annat leder bristen på toaletter till att många flickor inte kan gå i skolan när de har mens, eftersom det är svårt att sköta sin menshygien i skolor som saknar toalett. Kvinnor och flickor som måste uträtta sina behov utomhus löper större risk att utsättas för sexuella övergrepp. Därtill finns det stora problem med bristande sanitet på sjukhus och vårdcentraler runt om i världen. Ungefär två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens låg- och medelinkomstländer saknar tillgång till fungerande toaletter, vilket ökar infektionsrisken för både patienter och personal.

I Pakistan förstördes ett stort antal toaletter under översvämningarna 2022. Här är en temporär toalett i ett läger i Dadu i Sindh-provinsen, Pakistan. Oktober 2022. Bild: WaterAid/ Khaula Jamil.

I Pakistan förstördes ett stort antal toaletter under översvämningarna 2022. Här är en temporär toalett i ett läger i Dadu i Sindh-provinsen, Pakistan. Oktober 2022. Bild: WaterAid/ Khaula Jamil.

– Toaletter kanske inte är det roligaste man kan prata om, men faktum är att det är livsviktigt. Förutom den uppenbara kopplingen till människors hälsa är det en fråga om klimat, jämställdhet, fattigdom och mänskligt värde. Om regeringar, myndigheter och företag ökar sina investeringar kommer vi se förändring mycket snabbare. Vi vet att det fungerar och får positiva effekter för hela samhällen, säger Anna Nilsdotter.

Trots den dystra situationen finns det länder där stora framgångar gjorts. Sydafrika förväntas kunna se till att alla hushåll får tillgång till ordentliga toaletter inom 21 år. Det visar att förändring är möjligt så länge rätt investeringar görs.

Kiran, Mahwish, Saba, Ramsha and Iqra står framför en toalett WaterAid installerade i Pakistan, maj 2018. Bild: WaterAid / Sibtain Haider.

Kiran, Mahwish, Saba, Ramsha and Iqra står framför en toalett WaterAid installerade i Pakistan, maj 2018. Bild: WaterAid / Sibtain Haider.

Länkar och material

WaterAid-rapport om klimatförändringarnas påverkan på tillgången till sanitet i Mocambique: länk här.

En studie av WaterAid och Vivid Economics som visar den samhällsekonomiska nyttan av att investera i vatten, sanitet och hygien: länk här.

WaterAid och sanitet
  • WaterAid har totalt sett till att över 28 miljoner människor har fått tillgång till sanitet.
  • Under förra året såg WaterAids arbete till att 531 000 personer fick toalett i hem och samhällen.
  • Under förra året såg WaterAid till att 131 000 elever fick toaletter på skolan där de går.
  • Under förra året såg WaterAid till att 852 000 personer fick toaletter på den sjukvårdsinrättning där de söker vård.
  • Mer information om vårt arbete med sanitet.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth