2012-03-20 14:33Pressmeddelande

Världsvattendagen den 22 mars. WaterAid firar att fler har fått tillgång till rent vatten

null

Den 22 mars uppmärksammar vi Världsvattendagen. I år finns all anledning att fira lite extra då det nu har klarlagts att världen har uppnått FN:s Millenniemål när det gäller vatten!

 Jan Eliasson, ordförande WaterAid Sverige säger:
"Att ett av millennieutvecklingsmålen uppnåtts och att rent dricksvatten blivit tillgängligt för över två miljarder människor runt om i världen är fantastiskt. Det är dock viktigt att komma ihåg att de nästan 800 miljoner som fortfarande saknar tillgång är de fattigaste och mest behövande. Att nå dessa är den största utmaningen.”

Detta är ett av de första millenniemålen som uppfylls sedan dessa globala utvecklingsmål sattes för tolv år sedan. Trots de goda nyheterna så är verkligheten tyvärr sådan att nästan fyra av tio personer i Afrika söder om Sahara fortfarande saknar tillgång till rent vatten.

Vidare så saknas märkbara framsteg vad gäller den nära sammankopplade målsättningen om att halvera andelen som inte har tillgång till sanitet. Medan målsättningen för vatten har uppfyllts, så är målsättningen om att öka tillgång till sanitet dvs. toaletter och hygien utbildning bland de mål som är längst från att uppfyllas av alla millenniemålen – trots att det är ännu viktigare för att hantera dödliga sjukdomar i utvecklingsländer.

Cecilia Chatterjee – Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige, säger:
"Diarrésjukdomar orsakade av otillräcklig sanitet är den vanligaste dödsorsaken för barn i Afrika. I fråga om barn så skördrar diarréer fler liv än malaria, mässling och AIDS tillsammans. Genom att förbättra tillgången till toaletter och hygienutbildning kan miljontals barnliv räddas. Men mycket arbete återstår.”

Globalt förutspås att målet inte kommer att nås förrän 2026. l regionen Afrika söder om Sahara beräknas det ta över två århundraden att nå sanitetsmålet. För närvarande lever 2,5 miljarder människor utan tillgång till grundläggande sanitet, en svindlande 37% av världens befolkning.

Tre anledningar till att fira Världsvattendagen i år!
Den förbättrade tillgången till rent vatten gör att fler:

 • barn överlever.
  Diarréer orsakade av smutsigt vatten och dåliga eller inga toaletter kräver fler barnliv än mässling, malaria och AIDS gör tillsammans.
 • flickor kan gå i skolan.
  Då flickor ofta har ansvaret för familjens vattenförsörjning så missar de skoldagar eller kan helt enkelt inte gå i skolan alls eller
 • kvinnor får tid över till annat.
  Kvinnor i Afrika kan spendera så mycket som 40 % av sin tid med att hämta vatten. Tid som de kunde ha spenderat på ett mer produktivt sätt.

Manifestation för kvinnorna som bär vatten varje dag (Lördagen 24 mars i Stockholm)
För att lyfta punkt tre till allmänheten runt Världsvattendagen och samtidigt visa solidaritet med de miljontals kvinnor och flickor som spenderar en stor del av sina dagar till att hämta vatten kommer WaterAid och Scouterna på lördagen 24 mars att anordna en manifestation och samtidigt lansera samarbetet med Scouterna under titeln ”Scouts for Water”. Formen för manifestationen är än så länge hemlig men press, media och nyfikna kan bege sig till Kungsträdgården kl 11 på lördagen den 24 mars. Tanken med manifestationen är att den sedan ska sprida sig till andra scoutkårer och bli en återkommande händelse både kring Världsvattendagen och under resten av året.

För frågor kring manifestationen kontakta:
Daniel Holking, Kommunikatör
08/677 30 08, daniel.holking@wateraid.se

Övriga frågor och kontakter med Jan Eliasson kontakta:
Cecilia Chatterjee-Martinssen, Generalsekreterare
08/677 30 20, cecilia@wateraid.se

FAKTA

 • Millenniemålen: Åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater och minst 23 mellanstatliga organisationer har enats om att försöka uppnå till år 2015. Målen bestämdes under FN:s millennietoppmöte i september 2000.
 • Millenniemål 7 har en målsättning om att andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet skall halveras till 2015
 • Vatten: Rapporten från WHO/UNICEF visar att över 2 miljarder människor har fått tillgång till vatten från 1990 till 2010. Dock saknar nästan 800 miljoner människor runt om i världen fortfarande tillgång till denna livsnödvändighet.
 • Sanitet: Samtidigt visar tillgänglig data att vad gäller målsättningen om att förbättra tillgången till grundläggande sanitet så är det ett av de millenniemål som är längst ifrån att uppnås. Globalt förutspås det att det inte kommer att nås förrän 2026. För närvarande lever 2,5 miljarder utan adekvat sanitet, 37% av världens befolkning.
 • Globalt så är det i Östra Asien den största ökningen av andelen av befolkningen med rent vatten ägt rum, från 68% 1990 till 91% år 2010. Framgångarna i fråga om att förbättra tillgången till vatten är till stor del ett resultat av Kinas arbete med och investeringar i sektorn, som gjort det möjligt för miljontals människor i landet att få tillgång till rent vatten.
 • Andra regioner i världen, särskilt Afrika söder om Sahara, är fortfarande decennier från att uppfylla millenniemålet om vatten. Sanitetsmålet är än längre bort i tid. Nästan fyra av tio personer i Afrika söder om Sahara saknar fortfarande tillgång till rent vatten att dricka, och det beräknas att uppfyllandet av målsättningen för sanitet ligger åtminstone två århundraden bort.
 • Afrikanska regeringar och det internationella samfundet måste göra mycket mer och prioritera investeringar och insatser för att åtgärda bristen på tillgång till rent vatten och sanitet i denna region.
 • Tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är oerhört viktigt för människors överlevnad, hälsa och möjligheter till utbildning och ekonomisk sysselsättning.

WaterAid är en oberoende global organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. WaterAid’s vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Vårt arbete ger varje år omkring en miljon fler människor i de allra fattigaste samhällena tillgång till rent vatten och närmare tre miljoner fler till sanitet.

Sedan starten 1981 har 16 miljoner människor fått tillgång till rent vatten som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med nationella och lokala myndigheter, lokala partnerorganisationer och samhällen för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. WaterAid arbetar idag i 27 länder världen över. Vi har programkontor i 17 av dessa länder.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön