2014-09-01 09:52Pressmeddelande

Världsvattenveckan i Stockholm mer relevant än någonsin - WaterAid på plats för att dela kunskap, erfarenheter och påverka beslutsfattare

null

Idag den 1 september öppnar Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm, en internationell konferens som samlar tusentals experter, politiker, näringslivsledare, organisationer, företag och regeringsrepresentanter för att diskutera världens viktigaste resurs - vatten. WaterAid kommer att finnas på plats för att lyfta frågor om hållbarhet, rättvis fördelning, vikten av nya samarbeten mellan aktörer och hur man kan säkerställa att fler av världens fattigaste samhällen och människor får tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

I en tid när Västafrika drabbats av ebola, då kolera härjar i flera av världens flyktingläger och naturkatastrofer slår hårt mot många städer - så är det tydligt vilken avgörande faktor hygienfrågan är för hälsa och överlevnad. Exempelvis så uppmanar Världshälsoorganisationen (WHO) till noggrann hygien i alla drabbade områden, för att minska spridningen av sjukdomar.

Spridningen av Ebola i Sierra Leone, Liberia, Guinea och Nigeria har de senaste månaderna blivit djupt oroande. Världssamfundet och de nationella regeringarna i de drabbade länderna står nu inför enorma utmaningar i att bekämpa detta fruktansvärda virus. Situationen i Västafrika sätter även sitt avtryck på Stockholmskonferensen eftersom Liberias president Johnsson Sirleaf-, en av huvudtalarna på öppningsceremonin, tvingats tacka nej för att i stället tackla situationen i sitt hemland liksom flera deltagare från regionen.

”Utan god hygienpraxis sprids sjukdomar snabbt. Det är inget vare sig vattenkranar eller toaletter ensamt kan förhindra. Regelbunden, noggrann handtvätt med tvål och vatten kan förhindra överföring av många sjukdomar, exempelvis kan man minska risken för diarrésjukdomar med 50 %.”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige.

WHO presenterade i somras en rapport om kolera och även om siffrorna gått ner från tidigare år så är förekomsten av sjukdomen fortfarande oacceptabelt hög. Mellan 1,4 - 4,3 miljoner människor insjuknar varje år. Dålig eller ingen tillgång till sanitet är en av orsakerna, då konsekvensen är förorening av mat och vatten - vilket blir en huvudsaklig smittväg.

Cecilia Chatterjee-Martinsen säger: ”Förekomsten av utbrott i länder som har varit kolerafria i över hundra år, t.ex. Haiti och Kuba, borde vara en varningssignal för det internationella samfundet. Tillgång till sanitet, rent vatten och hygien måste prioriteras i högre utsträckning!”

WaterAid deltar i diskussionerna under Världsvattenveckan med medarbetare från bland annat Sverige, Nigeria, Indien, Uganda, Australien och Storbritannien. Syftet är att dela våra erfarenheter (både framgångar och utmaningar) från flera av våra 26 landsprogram, samt att påverka beslutsfattare att fokusera och prioritera just tillgången till rent vatten, sanitet och hygien, speciellt för de fattigaste mest marginaliserade grupperna i samhället.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 -100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se

WaterAids aktiviteter under World Water Week i Stockholm.

WaterAids seminarium om handtvätt under World Water Week i Stockholm.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett nära 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har 18 miljoner människor fått tillgång till sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.org/se

Foto: WaterAid/Caroline Irby

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön