2019-03-19 07:05Pressmeddelande

Vårt vattenavtryck bidrar till att världens fattigaste inte har rent dricksvatten - visar ny rapport från WaterAid

null

Mat, kläder och produkter som importeras av världens rikaste länder påverkar tillgången till rent vatten i världens fattigaste samhällen - varnar organisationen WaterAid i en ny rapport som släpps inför Världsvattendagen.

I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om så kallat virtuellt vatten, det vatten som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. En stor del av det vattnet importeras från länder där stora delar av befolkningen lever utan tillgång till rent vatten. Inför Världsvattendagen den 22 mars uppmanar organisationen WaterAid därför till mer hållbar produktion och minskat vattenavtryck.

WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten. Exempel på produkter som kräver mycket vatten att producera är:

 • Kaffe. För att producera en kopp kaffe går det åt ungefär 140 liter vatten.
 • Avokado. För att producera ett kilo avokado går det åt ungefär 2 000 liter vatten.
 • Ris. För att producera ett kilo ris går det åt ungefär 2 500 liter vatten. Dessutom står risproduktion för ungefär 40 procent av all bevattning globalt.

Läs hela rapporten här

Vattenbrist riskerar att bli ett ökande problem

Idag lever 844 miljoner människor utan rent vatten, och den siffran riskerar i framtiden att öka snarare än sjunka. Anledningen är klimatförändringar och vårt ständigt ökande vattenavtryck.

Klimatförändringar innebär i praktiken vattenförändringar eftersom det leder till längre torrperioder, värre översvämningar, mer oberäkneligt väder och stigande havsnivåer. Värst drabbas människor i världens fattigaste samhällen, samma människor som har bidragit minst till de utsläpp som driver klimatförändringarna. Idag lever fyra miljarder människor i områden där det råder vattenbrist, och den siffran beräknas öka till fem miljarder till år 2050.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Ekonomisk utveckling är nödvändig för att minska fattigdom och frigöra resurser till investeringar i vatten, sanitet och hygien, men den ekonomiska utvecklingen får inte ske på bekostnad av människors tillgång till rent vatten. Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet, och den rättigheten måste vara prioriterad, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Det är i grunden regeringars ansvar att se till att deras invånare har tillgång till rent vatten. Men företag och individer måste också ta större ansvar för sitt vattenavtryck, och bli mer medvetna om hur deras agerande påverkar människor som idag lever utan tillgång till rent vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid uppmanar till att:

 • Länder och regeringar prioriterar den mänskliga rättigheten till rent vatten, och säkerställer att det finns effektiva lagar, regleringar och kontrollsystem för hållbar vattenanvändning.
 • Företag och investerare aktivt arbetar med vattenfrågan som en riskfaktor för verksamheten och samhällen, och förstår sin roll och påverkan på samhällen, anställda, i leverantörskedjan och länderna de verkar i.
 • Företag utreder vilken inverkan deras verksamhet har på vatten, och aktivt verkar för att minska vattenanvändandet i produktionen, särskilt i områden där det råder vattenbrist.
 • Producenter och beställare inom mat- och detaljhandel försäkrar sig om att deras varor kommer från hållbara källor, och verkar för ökad hållbarhet i deras leverantörskedjor.
 • Konsumenter tänker på vad de köper och varifrån det kommer. Det kan vara svårt för konsumenter att räkna ut vattenanvändandet för enskilda produkter, men tips kan vara att; äta mindre kött (vegansk kost uppskattas ha 19 procent lägre påverkan på vattentillgång), inte kasta mat (en tredjedel av all mat som produceras globalt kastas), och tänka mer på hur mycket vi köper. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön