2011-11-18 00:30Pressmeddelande

Vatten och -sanitetskrisen kostar afrikanska länder mer än vad de totalt får i bistånd – 70% av svenskarna vill att Sveriges regering höjer sina ambitioner och öka sitt stöd till vatten och sanitet.

null

Den internationella organisationen WaterAid släpper idag en rapport med titeln “Off-track, off-target- mer resurser till vatten, sanitet och hygien där behoven är som störst”.  Rapporten påvisar inte bara de förödande konsekvenserna för hälsa och utveckling av att inte prioritera tillgången till vatten och sanitet utan även den nationalekonomiska nyttan i att investera i sektorn.

 ”Uteblivna investeringar i vatten och sanitetstjänster kostar afrikanska länder söder om Sahara upp till 6% av deras bruttonationalprodukt (BNP) varje år, alltså mer än den totala biståndsvolymen till hela kontinenten (47,6 miljarder 2009)”  kommenterar  Jan Eliasson, ordförande i WaterAid Sverige.

Idag saknar över 2,5 miljarder människor en toalett att gå till vid behov, och nästan en miljard människor saknar tillgång till rent vatten att dricka. Som resultat dör varje dag 4000 barn i diarré, ett barn var 20:e sekund. 40 miljarder arbetsdagar spenderas på att hämta vatten bara i Afrika. 443 miljoner skoldagar går förlorade årligen på grund av vatten- sanitets relaterade sjukdomar. Ett av länderna som inkluderas i rapporten är Ghana, där 35 600 människor varje år dör på grund av bristande tillgång till rent vatten och sanitet. För att hejda denna tysta katastrof, som slår hårdast mot barn och kvinnor och mot länders sociala och ekonomiska utveckling måste vatten och sanitet få en höjd politisk prioritering, både inom ramen för biståndet men även i de länder där problemen är som störst.

”Investeringar i vatten och sanitet är oerhört goda investeringar då man räknar med att för varje investerad dollar får man tillbaka 8 i minskade sjukvårdskostnader, ökad produktivitet och sparad tid.  Sådana investeringar borde alltså vara uppenbara prioriteter för nationella regeringar men även för biståndsgivare” påpekar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

Inom det svenska biståndet har vatten och sanitet under många år fått en lägre prioritet, år 2010 avsattes endast 2,1% av Sidas totala biståndsvolym till vatten och sanitet, att jämföra med ett genomsnitt på 6% i andra europeiska givarländer.

En opinionsundersökning gjord av YouGov [1].visar att 43% av tillfrågade svenskar anser att  vatten och sanitet bör vara en huvudprioritet för svenskt bistånd. Över 70% av de tillfrågade anser att den andel som satsas på området i nuläget bör öka. Detta visar att svenskarna har förstått vidden av denna globala kris and att de anser att  Sverige bör ta ett större ansvar och höja sina ambitioner när det gäller att ge varje människa tillgång till rent vatten och en toalett.

Rapporten ”Off-track, off-target” kommer att presenteras och diskuteras med deltagare från WaterAid, Sida och Ghanas vattenministerium den 23 november kl 13.00

För mer information, inbjudan till seminariet eller intervjubokningar kontakta:
Jenny Fredby, Ansvarig Policy & Opinion, WaterAid Sverige, tel. 08-677 30 18, jenny@wateraid.se

Tillgängliga för intervju:
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige
Tom Slaymaker, Senior Policy Analyst, WaterAid UK (medförfattare till rapporten)
Yaw Sarkodie, Water and Sanitation Monitoring Platform, Ministry of Water Resources, Works & Housing, Ghana

[1] Den oberoende undersökningen genomfördes av företaget YouGov, 28 oktober-1 november 2011. Den oberoende undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel under perioden 28 oktober – 1 november 2011. 1007 personer har genomfört undersökningen med en jämn spridning över perioden. Målgruppen är kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval. YouGovs onlinepanel i Sverige bestående av 58 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 18+ som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad accesspanel.

WaterAid en internationell organisation som arbetar för allas tillgång till rent vatten och sanitet.  Vi arbetar i ett tjugotal länder i Afrika och Asien med konkret bistånd och med opinionsbildning lokalt, nationellt och internationellt för att påverka den politik och de processer som styr hur frågor kring vatten och sanitet behandlas och prioriteras. I världen har vi funnits i 30 år, i Sverige sedan 2009. Mer information finns på www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön