2023-03-10 14:45Pressmeddelande

”Vi kan inte vaccinera oss ur den här pandemin”

Det pågår just nu rekordmånga kolerautbrott i världen. Bild: WaterAid/Tariq Hawari.Det pågår just nu rekordmånga kolerautbrott i världen. Bild: WaterAid/Tariq Hawari.

I Malawi pågår det dödligaste kolerautbrottet i landets historia. Sedan förra året har fler än 1 600 människor i landet dött i sjukdomen, varav många barn. Samtidigt pågår rekordmånga utbrott i andra delar av världen och WHO har varnat för en global hälsokris som kommer att slå hårdast mot världens fattigaste människor. 

– Kolerakrisen är en kris i skuggan av alla konflikter, naturkatastrofer och ekonomiska kriser som sker i världen. Medan våra blickar är fästa på annat har tusentals människor dött i en sjukdom som går att förebygga. Investeringar i vatten, toaletter och hygien är helt avgörande, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter.   

Kolera sprids i första hand genom förorenat vatten eller mat och leder till kraftiga diarréer. Vissa får mildare symptom men om kolera inte behandlas kan sjukdomen bli livshotande, i synnerhet för människor som saknar tillgång till rent vatten och toaletter. Barn, särskilt de under fem år, är extra känsliga. 

WaterAids hälsoexpert kommenterar 

Globalt sett är WaterAid världens största organisation som arbetar med att öka tillgången till rent vatten, toaletter och hygien för människor som lever i fattigdom och utanförskap. Vi har jobbat preventivt mot kolera i decennier och ser utvecklingen som mycket oroande.  

Spridningen av kolera riskerar dessutom att öka på grund av klimatförändringar och extremväder. Eftersom sjukdomen är vattenburen blir naturkatastrofer som översvämningar förödande om kolera redan existerar i landet. 

Arielle Nylander, senior policy analyst på WaterAid, kommenterar situationen: 

”Situationen i Malawi är särskilt allvarlig, men vi ser även en skrämmande global kolerakris som sveper över världen just nu. Det är hög tid att sluta blunda för den.  

Utöver faktorer som konflikter, fattigdom, humanitära kriser och att människor tvingats på flykt, bidrar klimatförändringars konsekvenser till spridningen av kolera. Många länders möjlighet att hantera spridningen av kolera påverkas också av ekonomiska utmaningar som bland annat har att göra med återhämtningen efter covid-19 och bieffekter av kriget i Ukraina. 

Koleravaccin har spelat en viktig roll för att överbrygga kortsiktiga och långsiktiga satsningar men de väldokumenterade problemen med vaccintillgång har gång på gång påmint om behovet av att omedelbart öka ansträngningarna för hållbara vatten- och sanitetstjänster. Även om orala vacciner kan köpa oss tid så kan vi inte vaccinera oss ur denna pandemi. 

Det viktigaste är – och har alltid varit – tillhandahållandet av rent vatten, fungerande toaletter och god hygien. Kolera är en sjukdom som helt och hållet kan förebyggas. Världens ledare, regeringar och bidragsgivare måste dels prioritera detta, dels göra hållbara och långsiktiga investeringar i klimattåliga vatten- och sanitetssystem för hela befolkningar, särskilt för de grupper som i allra högst grad lever i fattigdom och utsatthet.” 

Mer information 

Igår, 9 mars, publicerade Reuters en artikel om det allvarliga läget. I artikeln hänvisar man till en rapport av WaterAid: Malawi's deadly cholera epidemic hits the poor hardest. 

Även WaterAid har tidigare rapporterat om situationen: 

Mejla eller ring för att boka en intervju med Arielle Nylander, senior policy analyst på WaterAid UK, Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige eller Andreas Berglöf, hälsorådgivare, WaterAid Sverige. Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner tillgång till hygien som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth