2016-03-07 14:25Pressmeddelande

WaterAid inför internationella kvinnodagen: Därför är vatten och toaletter avgörande för jämställdhet

null

  • Var tredje flicka i världen har inte toalett i skolan
  • Rent vatten, toaletter och hygien i skolan är avgörande för kvinnors rättigheter, något som inte får glömmas bort i arbetet för jämställdhet

Tillgång till rent vatten och toaletter är avgörande för kvinnors utbildning, hälsa och möjlighet att ta sig ur extrem fattigdom, men trots det satsas det alldeles för lite på tillgång till rent vatten och sanitet för de allra fattigaste. Nu är det hög tid att prioritera frågan uppmanar WaterAid inför internationella kvinnodagen.

Var tredje skolflicka i världen har inte tillgång till en toalett i skolan. Det leder till att många flickor slutar skolan när de får sin första mens, och därmed riskerar de att fastna i fattigdom resten av livet. Därför menar den internationella organisationen WaterAid att vatten och toaletter borde prioriteras i internationellt jämställdhetsarbete.


– Att vara flicka i Sverige är inte alltid lätt, och jag minns själv hur motbjudande det kunde vara att använda skoltoaletten och hur jobbigt det var när jag fick min första mens i skolan. Men det går inte att jämföra med att många skolflickor i världen idag helt saknar tillgång till en toalett. Det är långt ifrån acceptabelt eftersom det i praktiken hindrar flickor från utbildning, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.


– WaterAid ser att Sverige har en viktig roll att driva på för att öka tillgången till rent vatten och sanitet. En feministisk utrikespolitik behöver innehålla ett tydligt ställningstagande för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien. Sverige som land och alla som driver jämställdhetsarbete får inte glömma hur viktig frågan om vatten och toaletter är för världens fattigaste kvinnor och för att uppnå en mer jämnställd värld, fortsätter Cecilia Chatterjee-Martinsen.


Under 2016 skrev FN:s medlemsstater på 17 Globala mål för hållbar utveckling, där mål 4 handlar om utbildning, mål 5 om jämställdhet och mål 6 omfattar vatten och sanitet. Dessa mål hänger nära ihop, och det måste också uppmärksammas om målen ska kunna nås innan år 2030. För att flera av de globala målen ska nås driver WaterAid nu på globalt för att alla länder och beslutsfattare ska prioritera och satsa på tillgången till vatten, toaletter och hygien i alla hem, skolor, sjukhus och på arbetsplatser.


Fakta om jämställdhet och vatten, sanitet och hygien

– En tredjedel av alla skolor globalt, och över hälften i de minst utvecklade länderna, saknar tillgång till toalett.

– Smutsigt vatten och brist på toaletter är orsak till att över 150 000 flickor under fem års ålder dör i diarrésjukdomar varje år.

– Ungefär 1,2 miljarder kvinnor och flickor i världen saknar tillgång till toalett, och över 330 miljoner kvinnor och flickor saknar rent vatten. Nästan alla dessa flickor och kvinnor bor i fattiga länder.

– Upp emot var tionde skolflicka i Afrika missar skolan när hon har mens eftersom det saknas toaletter och rent vatten.

– I Afrika söder om Sahara lägger flickor och kvinnor 40 miljarder timmar varje år på att hämta och bära vatten, vilket enligt UN Women är lika mycket som ett helt års arbete av hela Frankrikes samlade arbetskraft.

- Av det internationella biståndet går bara ungefär 4,4 procent till satsningar på vatten och sanitet. (Källa OECD)


Skriv under WaterAids petition inför Världsvattendagen 22 mars; Här kan du ta ställning för allas rätt till rent vatten.

Här hittar du WaterAids fotogalleri med bilder från Zambia, Ghana and Pakistan.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön