2022-10-12 06:00Pressmeddelande

WaterAid och Aktarr i nytt samarbete – vill belysa vattenkrisen

Aktarrs grundare Kotada Yonus och WaterAids kommunikationschef Mathilda Piehl sitter tillsammans vid ett bord.Kotada Yonus, grundare, Aktarr och Mathilda Piehl, kommunikationschef, WaterAid.

Världen står inför en vattenkris. En av tio saknar tillgång till rent vatten och samtidigt riskerar en ökad mängd naturkatastrofer förstöra eller förorena befintliga vattenkällor, vilket försämrar tillgången till rent vatten. För att öka kunskapen om allas rätt till vatten, sanitet och hygien inleder WaterAid nu ett långsiktigt samarbete med den arabiskspråkiga nyhetsplattformen Aktarr.

Det här blir WaterAids första riktigt stora mediesamarbete och det känns både roligt och spännande att det blir med just Aktarr. Med tanke på plattformens målgrupper får WaterAid nu en unik möjlighet att nå ut till en viktig grupp opinionsbildare och medborgare, säger Mathilda Piehl, kommunikationschef på WaterAid.

Aktarr är en av Sveriges största och snabbast växande nyhetsplattformar. Det är den största nyhetskällan för arabisktalande i Sverige, en grupp som utgör ca 8 % av befolkningen. Plattformen kommunicerar svenska nyheter på arabiska genom bild, film och text på såväl sociala medier som i mer traditionella nyhetsartiklar på sin hemsida. Grundaren Kotada Yonus menar att det är ett viktigt steg för Aktarr att lägga ett ännu tydligare fokus på hållbarhetsfrågor i sin nyhetsrapportering.

Vår plattform och användarbas expanderar varje minut och med det tillkommer mer ansvar som kräver att vi arbetar med fler frågor i vår verksamhet. Vi är mycket glada över att inleda ett samarbete med WaterAid. Det är ett stort steg i rätt riktning för vårt hållbarhetsarbete och vi ser fram emot att utöka vårt fokus på hållbarhet och klimatfrågor. Samarbetet kommer att bidra till vår vision och mission att skapa en bättre och mer hållbar framtid, säger Kotada Yonus.

Samarbetet inleds hösten 2022 och innebär bland annat att Aktarr kommer att lägga större fokus på hållbarhetsfrågor i sin rapportering. WaterAids arbete kring vatten, sanitet och hygien kommer att ges utrymme såväl i Aktarrs redaktionella material på hemsidan som i deras sociala medier. I och med Aktarrs planer på att expandera i Norden och Europa väntas samarbetet växa under de kommande åren.

Just nu befinner vi oss i ett läge där en av tio inte har tillgång till rent vatten och där var femte människa inte har tillgång till en toalett. Om världen ska nå det globala målet med rent vatten och sanitet till alla, så krävs engagemang från alla delar av samhället. Därför är samarbeten och partnerskap som detta av yttersta vikt för WaterAid – det är tillsammans med andra som vi verkligen kan göra skillnad, säger Mathilda Piehl.

Länkar och material

Statistik, fakta och källor om vattenkrisen: https://www.wateraid.org/se/statistik-och-faktaOm WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth