2014-02-11 08:30Pressmeddelande

WaterAid och H&M Conscious Foundation lanserar nytt samarbete för att ge 250 000 skolbarn rent vatten, sanitet och hygienutbildning.

null

Idag lanserar H&M Conscious Foundation och WaterAid ett nytt globalt partnerskap för rent vatten och sanitet i skolor. Målet är att åstadkomma långsiktig förändring genom att påverka på global, regional och nationell nivå, samt att direkt nå en kvarts miljon av världens fattigaste skolbarn med rent vatten och sanitet.

Det treåriga programmets övergripande mål är att förändra livet och framtidsutsikterna för skolbarn genom att se till att skolor ger sina elever tillgång till rent vatten, toaletter och hygienutbildning. Programmet, där H&M Conscious Foundation bidrar med  60 miljoner kronor, kommer att resultera i förbättrade förhållanden för 250 000 elever och strukturell och långsiktig förändring genom påverkan av myndigheter, planer och ramverk, på nationell, regional och global nivå.

Karl-Johan Person, CEO H&M och styrelseledamot i H&M Conscious Foundation säger så här om det nya programmet; "H&M och WaterAid har sedan 2002 arbetat tillsammans för rent vatten och sanitet. H&M Conscious Foundation är därför stolta över att meddela att WaterAid kommer att driva ett av stiftelsens globala program. Fokus är att leverera rent vatten, sanitet och hygien i skolor för att förbättra hälsa, närvaro och utbildning och därmed förändra barns framtid”.

Det var under hösten 2013 som H&M gav sina kunder och allmänheten möjlighet att avgöra vilken utvecklingsfråga H&M Conscious Foundation skulle stödja under de kommande åren. De frågorna som ansågs viktigast var; rent vatten, stärkta rättigheter för kvinnor samt utbildning. Som partner för det globala programmet för rent vatten har H&M Conscious Foundation valt WaterAid.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige, säger; ” Detta unika samarbete med H&M Conscious Foundation kommer inte bara att förändra barns liv utan också påverka nationella, regionala och globala agendor. Engagemanget för dessa frågor kommer att växa, vilket i sin tur leder till långsiktiga förändringar. Programmet är en viktig del i vårt arbete med att säkerställa att alla, överallt har tillgång till rent vatten och sanitet till 2030.”

**************

För mer information eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 -100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.org

Fakta:

·  2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till en toalett, vilket har stora negativa konsekvenser för områden såsom överlevnad, hälsa, utbildning, jämställdhet och försörjningsmöjligheter.

·  768 miljoner människor har fortfarande inte tillgång till rent vatten att dricka.

·  Diarré är den näst största dödsorsaken för barn under fem år globalt. Nästan 9 av 10 fall av diarré kan förebyggas med rent vatten, sanitet och hygien.

·   2011 hade endast 45% av skolorna i de minst utvecklade och låginkomstländerna adekvata sanitära anläggningar.

·  I 47 av 54 länder i Afrika är chansen mindre än 50% för flickor att gå på gymnasiet.

·  Varje dag har mer än 800 miljoner kvinnor mellan åldrarna 15 och 49 mens.

·  Under gymnasiet förlorar uppskattningsvis varje flicka 156 utbildningsdagar, motsvarande nästan 24 veckor av 144 veckors lärande, när det saknas möjligheter att hantera sin mens i skolan.

Om WaterAid och H&M Conscious Foundation  

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 27 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett 19 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har 15 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se

H&M Conscious Foundation är en global ideell stiftelse som bildades i samband med H&M:s 60-årsjubileum 2007. Stiftelsens mål är att nå utanför H&M:s värdekedja och bidra till positiv utveckling på längre sikt för människor och samhällen där H&M har verksamhet. Stiftelsens grundläggande ramverk bygger på FN:s millenniemål. Ytterligare information finns på www.hm.com/consciousfoundation

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön