2010-02-25 16:02Pressmeddelande

WaterAid och Medley i samarbete

"Ringar på vattnet i Mali" som kommer att ge tiotusentals fattiga landsbygdsbor i södra Mali tillgång till rent vatten och sanitet. Det kommer att sätta press på regering och myndigheter i Mali att ta ökat ansvar för vattenförsörjningen där WaterAids egen projektverksamhet tjänar som förebild och skapar på så sätt ringar på vattnet.

Idag markeras det officiella startskottet för WaterAids samarbete med sitt första och hittills största vänföretag, Medley. Tillsammans med WaterAid kommer Medley att bidra till biståndsprojektet

Medley bidrar till projektet som syftar till att:

  • Under 2010 nå ut till ytterligare 10.000 personer med rent vatten genom att bygga 20 nya brunnar och reparera 40 brunnar som redan är på plats.
  • Under 2010 nå ut till ytterligare 20.000 personer med sanitet genom att uppföra 275 latriner.
  • Genom dokumentation och forskning satsa på utbildning och opinionsbildning i Mali för att påverka beslutsfattare i vatten- och sanitetsfrågor.

Medley och WaterAid har vattnet som gemensam nämnare. För oss i Sverige är rent vatten en självklarhet i dricksglaset liksom i bassängen. I Afrika är rent vatten en lyxartikel. WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet, en vision som delas av Medley.

Medleys julgåva inför julen 2009 innebar det första steget i samarbetet med WaterAid. Bidraget på 50.000 kronor som skänktes i de anställdas namn inleder finansieringen av projektet "Ringar på vattnet i Mali" och ger därmed ett viktigt bidrag till både vattenförsörjning, sanitetsutbyggnad och opinionsbildning i Mali.

Med detta projekt markeras även inledningen för WaterAid Sveriges närvaro i Mali något som är extra spännande för Medley som företag att delta i. Medley ser fram emot ett långsiktigt samarbete med WaterAid.

- Våra kunder tränar, duschar, simmar och har kul i rent och fint vatten - tillgången till detta vatten kan tyckas självklar. Så är det inte överallt. Vi känner ett starkt engagemang för WaterAids arbete att förse människor i andra delar av världen med rent vatten. Därför är vi stolta över att vara det första företaget som samarbetar med WaterAid Sverige, säger Medleys VD Mattias Jonsson.

Varje år har Medleys 25 bad- och friskvårdanläggningar över 5 miljoner besök. Ytterligare en del av projektet kommer att bestå i att engagera dessa besökare genom speciella events och aktiviteter i anläggningarna. Här ställer WaterAid hela sin svenska organisation till förfogande och tillsammans ska målet på 150 000 kr i insamlade medel uppnås redan under det första året, 2010.

För mer information:
Per Stenbeck, generalsekreterare
WaterAid Sverige
per.stenbeck@wateraid.se
08/677 30 20

Mattias Jonsson, VD
Medley
mattias.jonsson@medley.se
08/503 82 704

WaterAids vision är värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Läs mer på www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön