2021-06-16 12:03Pressmeddelande

WaterAid Sverige rekryterar tre tunga namn till styrelsen

I juni tillträder Hayaat Ibrahim, David Nilsson och Sofia Graflund som ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse. De kommer att bidra med kompetens inom bland annat juridik, hållbart företagande, innovation och utvecklingsarbete.

WaterAid Sverige fortsätter att förstärka styrelsen. Den 15 juni valdes Hayaat Ibrahim, David Nilsson och Sofia Graflund in som nya ledamöter, och de kommer bidra med nya erfarenheter, kunskaper och perspektiv.

Under mötet valdes även Tobias Krantz om som ordförande för WaterAid Sverige till 2023.

Tobias Krantz är mycket nöjd med att kunna förstärka styrelsen:

– Under min tid på WaterAid har organisationen växt för varje år, vilket rent konkret betyder att vi hela tiden kan se till att fler människor får tillgång till rent vatten. Det är jag obeskrivligt stolt över. Engagemanget för vattenfrågan i Sverige ökar hela tiden, och med den stora kompetens som Hayaat, David och Sofia kommer in med i styrelsen har WaterAid Sverige alla möjligheter att ta till vara på det engagemanget och fortsätta arbeta för en värld där alla människor har rent vatten”, säger Tobias Krantz. 

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim är jurist och ekonom. Hon har av Aktuell Hållbarhet listats som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste och har utsetts som en svensk supertalang av Veckans Affärer. Hayaat har sedan 2020 varit utsedd till tillförordnad generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor. Innan det arbetade hon med antikorruption, internutredning, företagande och mänskliga rättigheter på Advokatbyrån Vinge. Hayaat har tidigare jobbat för Somaliland Human Rights Commission och suttit i styrelsen för Global Compact Network Sweden.

Varför har du valt att engagera dig i WaterAid?

”Oavsett var i världen man bor ska man ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vi har under pandemin sett flera exempel som visar att vi tyvärr fortfarande är långt därifrån, och att det är de redan mest utsatta människorna som drabbas hårdast. Det är även ett faktum att vi inte kommer att lyckas med Agenda 2030 om vi inte arbetar för att förändra denna situation. Jag ser därför fram emot att få engagera mig i WaterAid och bidra till ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien och därmed även till att hållbarhetsagendan kan uppnås.”

Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsen, vad vill du driva?

”Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper i hållbarhetsfrågor och juridik. En fråga som ligger högt på agendan för mig är hur brist på rent vatten, men även bristande system för att kunna förvara och hantera vatten, får en direkt negativ påverkan på många människors liv. I sammanhanget blir därför kopplingen till exempelvis klimat, flyktingar, kvinnor och barn särskilt viktig. Min ambition är att bidra till ökad kunskap om hur vattenfrågan är sammankopplad med de övriga 16 målen i Agenda 2030.”

Vad är det intressantaste med frågor som rör vatten, toaletter och hygien tycker du?

”Att det är så nära sammankopplat med utveckling av, och värdighet för, människan. Det är frågor som får en direkt effekt på människor och samhällen och därför tycker jag det är både viktiga och spännande frågor att arbeta med.”

David Nilsson

David Nilsson är ingenjör och historiker och han har arbetat med vattenfrågor och global hållbar utveckling i mer än 25 år. David har tidigare jobbat både i konsultvärlden och på Sida som miljörådgivare, samt varit stationerad i Kenya och Zimbabwe. Sedan ett antal år är han docent och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan där han leder KTH Vattencentrum. Davids forskning är inriktad mot innovation och förändring av sociotekniska system för vatten och naturresurser.

Varför har du valt att engagera dig i WaterAid?

”Under åren har jag sett att WaterAid arbetar på ett bra sätt för att främja allas tillgång till vatten, sanitet och hygien. Det är både action-orienterat och långsiktigt. Nu får jag möjlighet att vara med på den resan vilket jag tycker är väldigt kul.”

Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsen, vad vill du driva?

”För mig ligger innovationsfrågorna högt på agendan. Hur kan organisationen ta till vara all den mångfald, kreativitet och entreprenörsanda som finns bland folk i de länder där vi är verksamma? En annan viktig fråga är naturligtvis klimatförändringen som ritar om spelplanen både globalt och lokalt.”

Vad är det intressantaste med frågor som rör vatten, toaletter och hygien tycker du?

”Att de så intimt hänger ihop med våra ekosystem och ekonomier, med mat, kultur, säkerhet, politik; allt som handlar om att vara människa! Det går helt enkelt inte att tröttna på att jobba med de här frågorna.”

Sofia Graflund

Sofia Graflund är jurist med bakgrund som advokat på Advokatfirman Vinge och chefsjurist på Northvolt. Hon har bred erfarenhet från bland annat projektfinansiering, investeringar, bolagsstyrning och policyarbete. Sofia har arbetat med investeringar i Afrika inom ramen för svenska statens DFI Swedfund International AB. Hon driver även stiftelsen Nyimusa Children Foundation i Uganda som arbetar med barns rätt till skola, omsorg och sjukvård.

Varför har du valt att engagera dig i WaterAid.

”För drygt 12 år jobbade jag som volontär på landsbygden i Uganda. Efter bara några dagar upptäckte jag att barnen inte kom till skolan varje dag. Vissa var sjuka och till och med dog av vattenburna sjukdomar. Andra var tvungna att sluta skolan för att hämta vatten. Jag insåg att om dessa barn inte hade rent vatten så blev skolan sekundär och jag bestämde mig för att lägga min volontärtid på att bygga brunnar istället. Där och då väcktes min passion och mitt intresse för vattenprojekt och rätten till rent vatten. Att få vara del av, och förhoppningsvis kunna bidra till, WaterAids viktiga arbete känns väldigt roligt.”

Vad hoppas du kunna bidra med i styrelsen, vad vill du driva?

”Jag hoppas förstås kunna bidra med mina kunskaper som jurist, men har också erfarenheter från Uganda där tillgången till rent vatten är ett stort problem. Jag kommer nog vilja driva olika saker, men något jag förskräcks över är hur många nyförlösta barn som dör i världen för att det inte finns möjlighet att skära av navelsträngen med en ren kniv. Så jag säger rent vatten till förlossningar!”

Vad är det intressantaste med frågor som rör vatten, toaletter och hygien tycker du?

”Rent vatten, toaletter och hygien är så klart livsavgörande för alla men det mest intressanta för mig är jämställdhetsperspektivet. Det är mestadels flickor som får avstå skola för att gå till brunnen. Det är flickor som stannar hemma från skolan för att de har mens. Det är flickor som hamnar efter i skolan och missar möjligheten till en bättre framtid. Det är det som engagerar mig allra mest.”

Läs mer om WaterAid Sveriges styrelse här: https://www.wateraid.org/se/var-organisation  


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.