2013-05-31 02:45Pressmeddelande

WaterAid välkomnar högnivåpanelens rapport och vision för utvecklingsagendan post2015

null

FNs högnivåpanel har nu presenterat sin rapport, med rekommendationer för den nya globala utvecklingsagenda som ska ta vid år 2015 då millenniemålen löper ut. Universell tillgång till rent vatten och sanitet finns med som ett av tolv föreslagna mål för att utrota extrem fattigdom till år 2030.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar rapporten:

"Med över 1 miljard människor som fortfarande lever på mindre än 1,25 dollar om dagen, välkomnar WaterAid varmt denna rapport från FN: s högnivåpanel, som visar på en tydlig vision om att utrota extrem fattigdom i vår livstid. Vi hoppas att rapporten kommer att inspirera världens ledare att engagera sig i en ambitiös ny uppsättning av globala mål.


"WaterAid är glada över att panelen har lyssnat till behovet av ett mål om universell tillgång till vatten och sanitet. Vi kommer bara att lyckas utrota fattigdomen med en målsättning om att alla, överallt, har tillgång till vatten, sanitet och hygien. "

Om Högnivåpanelen

Högnivåpanelen utsågs i juli 2012 av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon och panelens arbete har letts av Storbritanniens premiärminister David Cameron tillsammans med Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono. I panelen ingår även Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson.

Rapporten i sin helhet går att läsa på;

http://bit.ly/1aF1nGJ

För mer information kontakta: Jenny Fredby, Ansvarig Policy, Opinion och Påverkan på 08- 677 30 18 eller jenny.fredby@wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön