2017-09-21 12:26Pressmeddelande

WaterAid välkomnar stora satsningar på fattigdomsbekämpning och Agenda 2030 i statsbudgeten

null

Det är glädjande att regeringen och vänsterpartiet i statsbudgeten för 2018 fastställer biståndsramen till 1 % procent av bruttonationalinkomsten. Det är ett viktigt bidrag i arbetet för att nå de globala utvecklingsmålen.

Som en global organisation, som bland annat arbetar med att se till att sjukhus och människor i världens fattigaste samhällen får tillgång till rent vatten och toaletter, ser vi dagligen hur stöd förändrar liv och gör det möjligt för människor att ta sig ur extrem fattigdom. Att återinföra enprocentsmålet skickar en mycket viktig signal till världen att Sverige står upp för internationellt bistånd och hållbar utveckling.

Sverige har precis varit värd för Stockholms världsvattenvecka där bland andra WaterAid, Världsbanken, UNICEF, WHO, Gröna Klimatfonden och hundratals experter och organisationer från hela världen diskuterade vattnets roll för hållbar utveckling, hälsa och klimat. Statistik visar att var tionde människa i världen saknar rent vatten, att 1 av 3 saknar en toalett och att 38 % av sjukhusen i världens låg- och medelinkomstländer saknar rent vatten.

Det är därför glädjande att statsbudgeten 2018 slår fast att Sverige ska prioritera hälsofrågorna i det internationella biståndet och att synergierna mellan hälsa, SRHR, utbildning och vatten, sanitet och hygien (WASH) lyfts fram.

Vi delar regeringens syn att Sveriges stöd till barn- och mödrahälsovård samt SRHR är viktigare än någonsin, både som en hälso- och en rättighetsfråga. Kvinnor ska inte behöva riskerar sina liv vid förlossningar eller riskera förlora sina nyfödda barn i onödiga infektioner orsakade av smutsigt vatten i sjukvården.

Vi ser att Sverige och WHO har mycket att bidra med i arbetet för att alla sjukvårdsinrättningar i världen ska ha rent vatten, sanitet och hygien till 2030. WaterAid välkomnar det ökade anslaget till WHO som vi ser behöver stöd i att tydligare koppla samman tillgången till rent vatten och sanitet och SRHR inom sjukvården. Att koppla samman frågorna är också viktigt för att förhindra att mödrar och nyfödda barn utsätts för antibiotikaresistenta bakterier (AMR) på sjukhus.

WaterAid välkomnar även Sveriges ambitiösa anslag till klimatanpassning. Vi ser att effekterna av klimatförändringarna, torka, orkaner och översvämningar drabbar människor som lever utan tillgång till vatten och sanitet hårdast. WaterAid ser att det är viktigt att stärka svaga länders nationella system för att kunna ta emot stöd från de globala fonderna. Det är också viktigt att större del av anslagen inom fonderna går till att säkra dricksvatten och robusta sanitetssystem som håller mot översvämningar och torka.

Jenny Fors
Policyansvarig WaterAid

070- 5137764

jenny.fors@wateraid.se

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön