2015-09-27 08:45Pressmeddelande

WaterAid välkomnar svensk satsning på sanitet

null

Igår medverkade Sveriges statsminister Stefan Löfven på Global Citizen Festival i New York, tillsammans med stjärnor som Beyoncé, Coldplay och Pearl Jam. Festivalen anordnades i samband med toppmötet i FN där världens ledare skrev på avtalet om de 17 hållbara utvecklingsmål som ersätter millenniemålen. Statsministerns tal handlade om vatten och jämställdhet, frågor som såklart är helt centrala för WaterAids arbete.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAids generalsekreterare i Sverige, välkomnar Stefan Löfvens engagemang och hoppas att det ska leda till att regeringen också prioriterar frågan i sin politik.

”Tillgång till rent vatten och sanitet är helt grundläggande för kvinnors rättigheter och möjligheter, precis som statsminister Stefan Löfven poängterade i sitt tal. Vatten, toaletter och hygien är avgörande för överlevnad, hälsa, utbildning, jämställdhet, ekonomisk och hållbar utveckling för alla, men speciellt för världens fattigaste kvinnor. Oerhört glädjande är att han även från scen lovar en satsning från svensk sida att säkerställa för att 60 miljoner människor ska få tillgång till sanitet under de nästa 15 åren. Detta visar på en svensk feministisk utvecklingspolitik som vill stå upp för och leda framsteg för dessa mest grundläggande mänskliga rättigheter. ”

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 23 miljoner människor rent vatten och över 21 miljoner människor har fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön