2016-09-21 15:33Pressmeddelande

WaterAid: Vatten och hygien är avgörande för att bekämpa antibiotikaresistenta superbakterier

null

Rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är helt avgörande för att minska spridningen av så kallade superbakterier, det säger WaterAid inför dagens högnivåmöte i FN om det ökande hotet från antibiotikaresistenta bakterier.

– Rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien är första skyddet mot infektioner. Förbättrad tillgång till detta minskar alltså både behovet av antibiotika, och risken att smittas av de så kallade superbakterierna. Att förhindra infektioner från början är det bästa sättet att rädda liv, och ingen plan för att möta detta hot kan bli effektiv om inte de grundläggande orsakerna bekämpas, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

En av grundorsakerna till att antibiotikaresistenta bakterier sprids är dåliga hygieniska förhållanden, och extra allvarligt är det om sjukhus saknar tillgång till rent vatten och bra hygien. Vatten, sanitet och hygien är det första skyddet mot infektioner, men trots det saknar 38 procent av alla sjukhus i låg- och medelinkomstländer tillgång till rent vatten, och 35 procent saknar möjlighet för personal och patienter att tvätta sig med tvål.

– Rent vatten, toaletter och bra hygien är grundläggande för att hindra spridning av så kallade antibiotikaresistenta superbakterier. Trots det saknar mer än vart tredje sjukhus i låg- och medelinkomstländer möjlighet för personal och patienter att tvätta sig med tvål och vatten. Under sådana omständigheter är det omöjligt att bekämpa infektioner, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt problem som medför risker för alla människor. Därför är resistenta bakterier inte bara ett hot mot global hälsa och utveckling, utan också mot svenska medborgare. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns på plats i FN under mötet, och WaterAid välkomnar att svenska regeringen i sin politik för global hälsa aviserat satsningar för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

– Antibiotikaresistenta bakterier utsätter alla människor för risker. Enkelt uttryckt riskerar resistenta bakterier som utvecklats på ett smutsigt sjukhus i Malawi att drabba svenska medborgare. Det är alltså både en nationell och global hälsofråga och därför uppskattar vi att folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström prioriterar antibiotikaresistens i det svenska globala hälsoarbetet. Vi hoppas bara att det arbetet integreras med satsningar på rent vatten och hygien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Resistenta bakterier utvecklas på grund av felanvändning och överanvändning av antibiotika. På platser där sjukhuspatienter ofta drabbas av infektioner orsakade av smutsigt vatten och bristande hygien ges antibiotika ofta i förebyggande syfte, istället för att grundproblemet löses. I rapporten ”Review on Antimicrobial Resistance” som släpptes tidigare i år varnas för att upp till 10 miljoner människor riskerar att dö varje år från 2050 av resistenta bakterier. WHO har varnat för att de ekonomiska följderna kan bli lika stora som finanskrisen 2008.

WaterAid arbetar för att tillgång till rent vatten, sanitet och hygien ska prioriteras högre i satsningar för förbättrad hälsa och sjukvård. Exempelvis driver organisationen kampanjen Healthy Start som lyfter hur avgörande vatten, sanitet och hygien är för mödravård och barns hälsa. För att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien på sjukhus och mödravårdscentraler måste det prioriteras högre av stater och biståndsgivare.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Över 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön