2015-05-05 14:25Pressmeddelande

WaterAids katastrofinsatser efter jordbävning i Nepal

null

WaterAid arbetar med långsiktigt utvecklingssamarbete med fokus på vatten och sanitet och har funnits i Nepal i över 25 år. Trots att organisationen inte huvudsakligen är inriktad på humanitära insatser så bidrar vi alltid där det behövs när kriser inträffar i de länder där vi redan finns. Efter jordbävningen i Nepal den 25 april så har organisationen bistått med insatser för vatten-, sanitet- och hygientjänster till distrikt som drabbats av jordbävningen.

Tripti Rai, WaterAids landsrepresentant i Nepal säger:

"Vi är och förblir en organisation som fokuserar på långsiktigt utvecklingssamarbete men omfattningen av behoven efter jordbävningen gör att vi måste agera även i katastrofarbetet för att försöka undvika en andra katastrof, i form av utbrott av sjukdomar som kolera. WaterAid har en lång historia av att arbeta i de områden som drabbats och genom våra partners har vi ett etablerat nätverk där vi kan bidra till att akut säkra tillgången till rent vatten och sanitet.”

WaterAid har påbörjat katastrofinsatser i fem regioner genom att arbeta med sina befintliga partnerorganisationer för att distribuera katastrofkit med vattenreningstabletter och hygienartiklar till de överlevande, att säkerställa tillgång till rent vatten i områden där vattentillförseln strypts, och att installera akuta sanitära lösningar såsom latriner och diken.

Under helgen som gick nådde WaterAid över 4500 personer med vattenreningstabletter. Bland dessa var över 1000 barn vars familjer fick vattenreningstabletter genom hälsovårdsministeriets akuta vaccinationsprogram.

WaterAid räknar med att nå tusentals fler under de kommande dagarna med ytterligare leveranser, inklusive vattenfilter, vattenreningstabletter och hygienkit innehållande bland annat hinkar, tvål, och sanitetsbindor.

WaterAid planerar också för den långsiktiga återuppbyggnaden av den förstörda vatten- och sanitetsinfrastrukturen i landet.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige, säger:

”Redan före krisen var situationen när det gäller tillgång till rent vatten och sanitet katastrofal i Nepal 13 miljoner människor, nästan hälften av landets befolkning var utan en grundläggande, säker toalett och 3,6 miljoner hade inte tillgång till rent vatten. Efter jordbävningen kommer denna siffra att vara mycket större.

På WaterAid i Nepal avslutar Tripti Rai:

”Vi får inte underskatta de enorma utmaningar Nepal står inför. Många av de drabbade områdena är svåråtkomliga och hade redan innan väldigt lite infrastruktur, och rapporter tyder på att en stor del av den infrastruktur som fanns nu har förstörts. Så det kommer att vara en utmaning att komma fram till de drabbade distrikten för att forsla dit den utrustning som behövs för uppbyggnaden. Men WaterAid är i Nepal på lång sikt och kommer stödja återuppbyggandet av ett bättre och starkare Nepal.”.

###

För mer information, kontakta Cecilia Chatterjee-Martinsen, 08-677 30 20 eller cecilia@wateraid.se

Vill du stödja WaterAids arbete i Nepal så SMS:a HJÄLP NEPAL till 72980 eller gå in på www.wateraid.se och ge din gåva.

För att läsa mer om WaterAids arbete i Nepal efter jordbävningen, se http://www.wateraid.org/se/jordbavningen-i-nepal

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet.

För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön