Johan Harlén

Johan Harlén, tillträdande chef för privat insamling. Johan Harlén tillträder sin nya tjänst på WaterAid den 2 oktober.